Oznamy

 • Pozvánka na workshop

  17.06.2019 - MAS Strážovské vrchy, MAS Naše Považie a MAS Inovec v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozývajú na aktivitu „WORKSHOP“ realizovaný v rámci projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec“ čítať viac

 • LEADERFest

  24.05.2019 - Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Inovec sa zúčastnili akcie LEADERFest ktorý sa konal v Českej republike v termíne 22 – 24. 5. 2019 v Žatci (Ústecký kraj) čítať viac

 • 7. Ročník súťaže o “Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2017“

  18.04.2017 - Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do šiesteho ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. čítať viac

 • Výzva pre výrobcov kraslíc

  27.02.2017 - Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vyhlasuje 7. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od 29.marca 2017 do 27.apríla.2017 v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici... čítať viac

 • Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

  22.02.2017 - Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. čítať viac