Veľké Bierovce

Obec Veľké Bierovce leží na ľavom brehu rieky Váh, 10 km juhozápadne od mesta Trenčín. Prvá písomná zmienka je z roku 1300.

Veľké BierovceObec má 623 obyvateľov, rozlohu 491 ha, stred obce leží v nadmorskej výške 200 m. Cez katastrálne územie obce Veľké Bierovce prechádza trasa Vážskej cyklomagistrály od Maduníc cez Piešťany na Trenčín až do Žiliny. Obec ponúka cykloturistom príjemné posedenie a občerstvenie v záhrade Kultúrneho domu v peknom prostredí, prehliadku obce s bohatou zeleňou, katolíckym Kostolom sv. Vendelína s farou a evanjelickou klasicistickou murovanou zvonicou zo začiatku 19. storočia. Pri ihrisku je vybudovaná ohrada na chov koní pre Jazdecko-Rehabilitačné centrum LESAN, ktoré má sídlo v obci Opatovce.

Obec Veľké Bierovce sa nachádza v okrese Trenčín, 10 km od okresného mesta. Je možné ju preto považovať za prímestskú obec s veľkým potenciálom rozvoja bývania, služieb, rekreácie i výroby. Je zložená z jedného katastra, pritom susedí na severe s katastrom mesta Trenčín, na východe s katastrami obcí Trenčianska Turná a Trenčianske Stankove, na západe s katastrami Adamovských Kochanoviec, Chocholnej Velčíc a Opatoviec.

Kultúrny a spoločenský život v obci možno považovať za uspokojivý, avšak stále s pomerne veľkým potenciálom rozvoja. Najväčší organizátor spoločenského života je Obecný úrad s obecným zastupiteľstvom. Pravidelne sa v obci organizujú nasledovné podujatia:

  • stavanie májov, Deň detí, stretnutie predškolákov, stretnutie dôchodcov, hodová zábava, vítanie detí. Po úprave okolia za kultúrnym domom priťahujú občanov i poriadané hudobné koncerty.

V súčasnosti sa v obci nachádzajú nasledovné zariadenia umožňujúce záujmovú činnosť - futbalové ihrisko, kultúrny dom, kde je zriadená a veľmi dobre vybavená kuchynka, ktorá sa začala používať na rôzne spoločenské podujatia, ďalej knižnica, ktorá má momentálne 40 čitateľov.

V obci pôsobia nasledovné spolky: šachový klub, raz do roka sa organizuje tradičný novoročný šachový turnaj, priaznivci stolného tenisu na dobrovoľnej báze tiež raz ročne organizujú turnaj, drobnochovatelia, dobrovoľný hasičský zbor a najväčšiu popularitu v obci má telovýchovná jednota, ktorá zastrešuje i susednú obec Opatovce.

Sídlo: Obecný úrad Veľké Bierovce č. 24, PSČ 913 11
Telefón: 032/649 63 30
E- mail: info@velkebierovce.sk
Web: www.velkebierovce.sk