Trenčianske Stankovce

Obec Trenčianske Stankovce leží na ľavom brehu rieky Váh, 8 km na juhozápad od krajského mesta Trenčín, v nadmorskej výške od 230 m. Obklopená majestátom Bielych Karpát a Považského Inovca, pri svojom súčasnom rozvoji predstavuje zaujímavý produkt aktívneho cestovného ruchu.

Trenčianske Stankovce Matúšovho kráľovstva“ máme príležitosť oživiť vlastnú históriu, ponúknuť ju tradičným i menej tradičným spôsobom našim návštevníkom.
Vzhľadom na výhodnú polohu obce sa do nej dostanete veľmi pohodlne a rýchlo. Cestná sieť je napojená na hlavnú trasu diaľnice Bratislava - Žilina, pretína sa s cestou vedúcou do metropoly Moravy Brna a tak­tiež na smer Banská Bystrica. Podobne máme veľmi dobré autobusové spojenie do krajského mesta Trenčín. Odtiaľ už nie je problém cestovať hociktorým smerom vlakom či autobusom.

Pôvodné územie obce Trenčianske Stankovce bolo osídlené už v dobách predhistorických. Svedectvo o tom poskytujú archeologické nálezy a zem určite vydá aj ďalšie a my tak budeme spoznávať ďalekú minulosť našich predkov.
Môžeme povedať, že naša obec sa stáva akýmsi malým „predmestím Trenčína“. Z pôvodných štyroch obcí, ktoré sa zlúčili v r. 1972 sa stáva prosperujúca súčasť trenčianskeho regiónu.

Najstaršia z obcí Rozvadze sa vyskytuje v písomných prameňoch v r. l212, Malé Stankovce a Veľké Stankovce sa spomínajú v r. 1345. Prvá správa o obci Sedličná je z r.1403. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, chovom dobytka a obchodom s drevom a drevenými výrobkami. V Malých Stankovciach boli v 19. st. dve pálenice a výroba čiernej potaše, vo Veľkých Stankovciach píla.
Obec si zaslúži pozornosť aj z pohľadu kultúrneho a historického dedičstva. V Malých Stankovciach je evanjelický kostol a.v., klasicistický, tolerančný, postavený v r.l784-1790.

Je to jednoloďový priestor so zaklenutými pruskými klenbami. Stĺpový oltár s obrazom zmŕtvychvstania. Organ je z konca 19.st. Murovaná klasicistická zvonica vežového typu z prvej polovice 19.st., ako aj vo Veľkých Stankovciach z r. l859. Má zvonkové okná. V Rozvadzoch sa nachádza neskoroklasicistická murovaná zvonica vežového typu z prvej pol.19. st. so zvonom z r. 1867. V Sedličnej bola postavená v druhej pol. 18. st. murovaná zvonica vežového typu, renovovaná v r.l937.

Dominantou obce sa stal v r.1994 dokončený katolícky kostol v modernom slohu. Okrem architektonických pamiatok si pozornosť zaslúži krásou vynikajúci stankovský ľudový kroj, hudobné a piesňové bohatstvo, ktoré sa čiastočne objavuje v repertoári miestnych hudieb a spevokolu.
Úžasné a neprekonateľné dielo vytvoril rodák zo Sedličnej, významná osobnosť v Uhorsku Ján Lipský, kartograf a vojenský odborník. Jeho Generálna mapa Uhorska, pozostávajúca z 12 listov a k nej v r.1808 pripojený Reportium-register, ktorý obsahoval 33000 hesiel vo viacerých jazykoch je právom našou pýchou.

Ján Lipský je pochovaný v rodinnej hrobke v parku pod pomníkom s jeho bustou. Súčasťou parku je aj viac ako päťstoročná lipa, meno kartografa nesie aj Základná škola v Trenčianskych Stankovciach.
Ďalším chýrnym rodákom bol organár Ján Pevný z Rozvádz. V obci pôsobil Adam Podhradský - kňaz a ľudový liečiteľ, Pavel Čendekovič - farár a ľudový liečiteľ, ako učiteľ Karol Rizner, Ján Branislav Mičátek - národovec, Pavel Mikulík - taktiež učiteľ, Štefan Križan Žiranský -farár, národovec a literár a Michal Kišš -národný buditeľ a básnik. .

Trenčianske Stankovce nikdy nestáli bokom od tvorby slovenského národného povedomia a kultúry. Zúčastňovali sa jej rovnako miestni rodáci i osobnosti tu žijúce a pôsobiace.

V súčasnosti má obec 3120 obyvateľov. Je známa rozličnými podnikateľskými a priemyselnými aktivitami. Vyrástla tu výrobná hala spoločnosti VAILANT GROUP, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov do plynových kotlov a riadiacej techniky. Aj ďalšie štyri podniky postupne vytvárajú pracovné príležitosti.
Široký priestor individuálnej a bytovej výstavby výrazne mení celkovo vzhľad obce na modernú obec s 3200 obyvateľmi.

Po absolvovaní turistických vychádzok či inej športovej činnosti nájdete možnosť občerstvenia v reštaurácii Spoločenského domu. Rovnako Vám ponúkne možnosť obnovy a regenerácie síl Oddychové centrum s moderným ihriskom, tenisovým kurtom, reštauráciou i ubytovaním. V obci a jej okolí nájdete oázy kľudu v dnešnom precivilizovanom svete tak vzácne. Jednotlivé lokality poskytujú množstvo zážitkov a dojmov. Z našej obce sa dostanete do obce Selec, odkiaľ môžete viacerými smermi absolvovať výstup na Veľký Inovec/1O42m/, ktorým kulminuje veľká súvislá plocha Považského Inovca. Rozhodne Vás zaujme okolie blízkeho Váhu, najvačšieho slovenského prítoku Dunaja.

Ak prekročíte hrádzu, objaví sa pred Vami rieka Váh a pohľad na rybníky, ktoré boli kedysi obživou obyvateľov Rozvádz a obyvateľov blízkych obcí. Dnes sa tu každoročne poriadajú rybárske preteky. Ale aj tieto spomenuté oblasti môžu osloviť vyznávačov športového rybolovu.
Blízke listnaté stromy a dostatok zveriny zasa núkajú možnosti milovníkom poľovníctva, či hubárenia.

Lesoturistika a prechádzky po našom chotári Vám poskytnú aktívny oddych. Nielenže upevňuje duševné zdravie, ale zároveň učí poznávať prírodu a upevňovať vzťah ku nej. Územie, na ktorom sa rozprestiera naša obec je stvorené nielen pre pešiu turistiku, ale otvára možnosti pre cykloturistiku. Cez našu obec prechádza Vážska cyklo-magistrála, ktorá je značená turistickými tabuľami a vedie po štátnej ceste II.tr., po obecných komunikáciach a po hrádzi Váhu. Vážska cyklo-magistrála naväzuje na Dunajskú cyklocestu v smere do vnútra Slovenska.

Ak si zvolíte príhodný pobyt v našej obci, môžete byť svedkami a účastníkmi rôznych kultúrno-spoločenských i športových podujatí. Najviac sa využívajú priestory Spoločenského domu, tu sa koná ples športovcov, hasičov, divadelné predstavenia vlastného divadelného súboru, alebo hosťujúceho, celá dedina ožije májovými slávnosťami a predovšetkým Obecnými dňami. Tie sú sviatkom celej obce a všetkých tu žijú­cich občanov i rodákov. Tajomstvo ľudových tradícii odhaľuje vianočný koncert či iné priliehavé programy a silvestrovský ples je dôstojným záverom roka.

Milí priatelia, nedá sa všetko obsiahnuť v stručnej charakteristike obce. Budeme sa však tešiť Vašej návšteve. Veríme, že budete spokojní.

Sídlo: Obecný úrad Trenčianske Stankovce č. 362, 913 11
Telefón: 032/649 62 31
E- mail: obectrenc.stankovce@stonline.sk
Web: www.trencianskestankovce.sk