Trenčianska Turná

Dnešná Trenčianska Turná vznikla spojením Trenčianskej Turnej a Hámrov v roku 1976. V súčasnosti má 3173 obyvateľov. Od roku 1990 zaznamenala pozitívny takmer 18 % nárast obyvateľstva. Priemerným vekom patrí medzi mladšie obce na Slovensku. Tento trend podporuje rozsiahla výstavba rodinných aj bytových domov a tiež občianskej vybavenosti.

TRENČIANSKA TURNÁ Názov obce mohol byť odvodený od zvieraťa „tur“ alebo od strážnej veže zvanej „turna“, ktorá mohla stáť na tomto strategicky významnom mieste. Obidve možnosti však dosvedčujú starobylosť tohto názvu, i keď priama písomná zmienka pochádza z r. 1269. V Zoborských listinách sa však spomína „Turna aqua“ (turniansky potok) už v r. 1113.

Dominantou obce je kostol sv. Martina, pôvodne gotický, prestavaný v priebehu 18. – 19. storočia. Zvyšky pôvodného muriva sú prekryté obkladom alebo omietkou. Vo vnútri sa nachádzajú dve krypty, na veži sú tri zvony, najstarší zvon je z roku 1832. Na južnom konci obce stojí pieskový podstavec s nápisom z roku 1794. Na ňom je postavená socha sv. Jána Nepomuckého. Okolo pomníka bolo pôvodne zasadených deväť líp, dodnes sú živé iba štyri. Dňa 3.8.1708 sa na území obce stretli v rozhodujúcej bitke kurucké vojská Františka II. Rákociho a cisárske vojská generála Haistera. Túto udalosť pripomína pamätník v miestnej časti Hámre. Nakoľko naša obec bola v minulých storočiach poddanskou obcou, neoplýva stavebnými pamiatkami. V jednom z pôvodných domov na Kušnierovci je umiestnené miestne múzeum. V minulosti v obci pôsobilo viacero kňazov a učiteľov, ktorí pracovali pre rozvoj obce. Najznámejším turňanským rodákom je Samuel Timon, S.J., ktorý žil v rokoch 1675 – 1736 a je pokladaný za zakladateľa modernej uhorskej historiografie.

V obci je jedna základná škola, ktorá nesie názov Základná škola s materskou školou Samuela Timona. Jej súčasťou je i materská škola, sídliaca v samostatných objektoch, školský klub detí, školská jedáleň a výdajňa jedál. V škole má svoje sídlo i elokované pracovisko ZUŠ Nemšová. Pre telesný pohyb a športové vyžitie obyvateľov slúži futbalový štadión s tenisovými kurtmi a multifunkčným ihriskom, športová hala s fitnescentrom a univerzálne ihrisko s umelou trávou. Futbalový oddiel zastrešuje mužstvá hráčov od mladších žiakov po seniorov, účastníkov regionálnych a oblastných súťaží. Klub leteckých modelárov sa pravidelne zúčastňuje majstrovstiev republiky i európskych súťaží , na ktorých sú takmer vždy úspešní, jeho členovia sú v reprezentácii SR.

Trenčianska Turná žije tiež bohatým kultúrno-spoločenským životom. Kultúru v obci šíri detský folklórny súbor „Štvorlístok“ a dychová hudba Trenčianska dvanástka. V obci aktívne pôsobia rôzne organizácie a združenia.

Mnohé podujatia navštevujú okrem obyvateľov obce tiež ľudia zo širokého okolia. Z tradičných podujatí sú to Turnanské fašangy, regionálna prehliadka ľudového spevu a tanca, medzinárodný detský folklórny festival „Stretnutie priateľov“, Cesta rozprávkovým lesom na Patlíkovej, súťaž vo varení gulášu, Svätomartinský lampiónový sprievod , výstava exotického vtáctva a ďalšie.

V obci je vytvorené dobré zázemie pre podnikanie. Dôkazom toho je skutočnosť, že viac ako 40 firiem má sídlo na jej území. Najväčším zamestnávateľom je tunajšie Poľnohospodárske družstvo, známe šľachtiteľským chovom hovädzieho dobytka a pestovaním chmeľu.

Kód obce: 506567
IČO: 00312053
Počet obyvateľov k 31.12.2014: 3173
Rozloha: 1 750 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1 269

Kontakt: Obecný úrad Trenčianska Turná, Bánovská č. 86, PSČ 913 21
Telefón: 032/658 52 05
E-Mail: sekretariat@trencianskaturna.sk
Web: www.trencianskaturna.sk