Zmluvy

Rok 2016

Číslo Suma Dátum vystavenia Zmluvná strana Predmet Stiahnuť
 191TN040002 12 960 € 12.07.2016 Pôdohospodárska platobná agentúra Nenávratný finančný príspevok Stiahnuť vo formáte PDF
- 2000 € 21.07.2016 OZ Mikroregión Inovec Peňažná pôžička Stiahnuť vo formáte PDF

Rok 2015

Číslo Suma Dátum vystavenia Zmluvná strana Predmet Stiahnuť
70 118 € 01.01.2015 PD Inovec, Trenč. Stankovce Nájom kancelárskej miestnosti Stiahnuť vo formáte PDF
1/2015 Podľa cenníka 15.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Internet, telefón Stiahnuť vo formáte PDF
Dodatok ku zmluve 1/2015 10 € 15.06.2015 Slovak Telekom, a.s. Telefón Stiahnuť vo formáte PDF

Rok 2014

Číslo Suma Dátum vystavenia Zmluvná strana Predmet Stiahnuť
2014/0352 2 650 € 01.12.2014 Trenčiansky samosprávny kraj Finančná podpora na realizáciu aktivít podporujúcich rozvoj vidieka TSK prostredníctvom aktivácie územia pre prípravu stratégie CLLD v rámci prístupu LEADER/CLLD Stiahnuť vo formáte PDF