Plánované predčasné uzatvorenie výzvy IROP-CLLD-ACU4-511-005

Pridané 13.12.2023 Späť

MAS Inovec oznamuje potenciálnym žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-ACU4-511-005, Aktivita A1 – Podpora podnikania a inovácií, ku dňu 31.12.2023.

Dôvod predčasného uzavretia: právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.