Výzvy MAS

 • Výzva MAS_0554.13

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení... čítať viac

 • Výzva MAS_055/7.5/2

  Zameranie výzvy: 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na neverejné využitie (mimo Bratislavský kraj) čítať viac

 • Výzva MAS_055/7.4/4

  Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj) čítať viac

 • Výzva MAS_055/7.2/4

  Zameranie výzvy: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) čítať viac