Plánované predčasné uzatvorenie výzvy IROP-CLLD-ACU4-512-006

Pridané 13.12.2023 Späť

MAS Inovec oznamuje potenciálnym žiadateľom, že plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-ACU4-512-006, Aktivita B2 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, ku dňu 31.12.2023.

Dôvod predčasného uzavretia: právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.