Vitaje v miestnej akčnej skupine INOVEC

Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti pre rozvoj vidieckych oblastí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi a v roku 2014 založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V zmysle požiadaviek MPaRV SR bola vypracovaná Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny, v ktorej sú jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispieť k podpore miestneho rozvoja na území MAS Inovec. Viac o nás...

 • Pridané 21.11.2023

  Výzva MAS_055/7.5/6

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov... čítať viac

 • Pridané 21.11.2023

  Výzva MAS_055/7.4/6

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov... čítať viac

 • Pridané 21.11.2023

  Výzva MAS_055/7.2/6

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov... čítať viac

 • Pridané 20.02.2023

  Aktuálna výzva pre obce (kód výzvy: IROP-CLLD-ACU4-512-006)

  Informujeme všetky obce z územia MAS Inovec, že dňa 13.1.2023 bola vyhlásená výzva v rámci IROP s novými podmienkami. čítať viac