Vitaje v miestnej akčnej skupine INOVEC

Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti pre rozvoj vidieckych oblastí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi a v roku 2014 založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V zmysle požiadaviek MPaRV SR bola vypracovaná Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny, v ktorej sú jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispieť k podpore miestneho rozvoja na území MAS Inovec. Viac o nás...