Vitaje v miestnej akčnej skupine INOVEC

Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti pre rozvoj vidieckych oblastí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi a v roku 2014 založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V zmysle požiadaviek MPaRV SR bola vypracovaná Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny, v ktorej sú jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispieť k podpore miestneho rozvoja na území MAS Inovec. Viac o nás...

 • Pridané 23.04.2024

  Výzva MAS_055/7.2/7

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu... čítať viac

 • Pridané 08.04.2024

  Leader party(cipation) aneb tvořit projekt je zábava

  MAS Inovec je partnerom projektu "LEADER PARTY(CIPATION) ANEB TVOŘIT PROJEKT JE ZÁBAVA", buď jeho súčasťou aj ty! čítať viac

 • Pridané 11.03.2024

  Výzva MAS_055/7.4/7

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu... čítať viac

 • Pridané 08.03.2024

  Výzva MAS_055/7.5/4

  Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Inovec (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu... čítať viac