Miestna akčná skupina Inovec úspešne napomáha rozvoju nášho regiónu

Pridané 20.12.2023 Späť

Miestna akčná skupina Inovec (MAS Inovec) je verejno – súkromné partnerstvo, ktorého členmi sú obce, podnikatelia, občianske združenia a občania mikroregiónu Inovec. Jedná sa o územie členských obcí Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná, Mníchova Lehota, Soblahov, Trenčianske Stankovce, Selec a Krivosúd Bodovka.

Na tomto území už niekoľko rokov úspešne implementuje Stratégiu CLLD (Stratégiu miestneho rozvoja riadeného komunitou). V skratke ide o pomoc pri rozvoji regiónu a to formou vyhlasovania výziev na podporu projektov pre obce, podnikateľov a občianske združenia. Jedná sa o výzvy financované z Programu rozvoja vidieka (PRV 2014 - 2022) a z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Okrem tejto činnosti MAS Inovec realizovala viacero projektov a aktivít zameraných na podporu regiónu, ako napr. vzdelávacie a informačné aktivity pre zástupcov samospráv a podnikateľskú verejnosť, medzinárodné mládežnícke výmeny  - školiace aktivity pre mládež, projekt na skvalitnenie a zefektívnenie verejnej správy, prezentácia regiónu na medzinárodných výstavách (Agrokomplex, Zemně Živitelka), príprava tvorba publikácií...

Sme radi, že napriek náročnej byrokracii pri príprave projektov máme úspešne podporených viacero projektov či úž obecných, tak aj podnikateľských, ktoré sa pomaly ukončujú, alebo sú v procese realizácie.

Z obecných projektov môžeme spomenúť napr. Rekonštrukciu a vybavenie kuchyne v materskej škole v Mníchovej Lehote, Modernizácia športového areálu a výstavba chodníka (Hámre) v Trenčianskej Turnej, Rekonštrukcia domu smútku v Selci, Rekonštrukcia autobusových zastávok v Krivosúd Bodovke. V rámci podpory podnikateľského sektora a tvorby pracovných miest boli podporené projekty spoločností PARTY PRO s.r.o. (vybavenie kuchyne), ELLKO PLUS s.r.o. (nákup techniky), IZOLÁCIESK s.r.o. (nákup oceľových zdvihákov), Kveta s.r.o. (nákup a inštalácia vzduchotechniky), Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná (nákup technického vybavenia pre živočíšnu výrobu), Poľnohospodárske družstvo Inovec (nákup technického vybavenia pre živočíšnu výrobu).

V súčasnej dobe boli na MAS Inovec ukončené ďalšie výzvy a prebieha hodnotenie predložených projektov. Opätovné vyhlásenie výziev pre verejný sektor je plánované na prvý štvrťrok 2024. Veríme že aj napriek faktu, že ide o menšie projekty, postupnými krôčkami sa nám spoločne podarí pretvárať náš región na moderný a príjemný priestor pre život, atraktívny kraj pre turistov a zároveň územie hrdo zachovávajúce svoje zvyky a tradície.

S prianím prežitia láskyplných, pohodových a požehnaných Vianočných sviatkov sa teší na ďalšiu spoluprácu Tím MAS Inovec.