Opatovce

Obec Opatovce patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala v známej zoborskej listine, pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou.

OpatovceObec Opatovce sa nachádza v strednej časti Trenčianskeho kraja, ktorého časť územia tvorí štátnu hranicu s českou republikou, v okrese Trenčín, v blízkosti okresného a krajského mesta Trenčín. Kataster obce Opatovce susedí s katastrálnym územím Kostolná – Záriečie, Trenčin – Trenčianske Biskupice, Chocholná – Veľčice a Veľké Bierovce. Nadmorská výška: 204 m n.m., rozloha: 2 897 931 m2, počet obyvateľov: 415. Život obce vždy bol a je spätý s riekou Váh, ktorá preteká priamo cez obec.

V obci sa nachádza Kaplnka sedembolestnej Panny Márie, na sviatok ktorej sa konajú v obci hody a kaplnka Svätej Rodiny na miestnom cintoríne.

Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála a územie okolo rieky Váh ponúka možnosti na rybolov, splavovanie a turistiku. V obci sa nachádza Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n.o., zamerané na jazdu na koni a hipoterapiu, Rybárska čarda, ktorá ponúka rybolov aj s možnosťou ubytovania. V obci sa konajú tradičné podujatia spojené s folklórom, ktorého predstaviteľom je Spevácky súbor Opatovčan, n.o., športové podujatia na viacúčelovom športovom ihrisku. V katastri obce leží aj Letisko Trenčín, na ktorom sa každoročne koná hudobný festival Pohoda.

Sídlo: Obecný úrad Opatovce č. 73, PSČ 913 11
Telefón: 032/649 63 17
E- mail: opatovce.ocu@mail.t-com.sk
Web: www.opatovce.sk