Oznamy

  • Miestna akčná skupina /MAS/

    15.10.2015 - Miestna akčná skupina /MAS/ je partnerstvo verejného, súkromného a neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, podnikateľov, neziskových združení, aktívnych občanov, ktorí sa snažia napomáhať rozvoju územia. Je to zoskupenie verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv... čítať viac