Oznamy

 • AGROKOMPLEX 2016

  22.08.2016 - V piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila, v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy AGROKOMPLEX 2016 v Nitre. Vo svojom stánku prezentovala atraktivity regiónu, na ktorom MAS Inovec pôsobí. čítať viac

 • Zber projektových zámerov

  15.10.2015 - Prosíme občanov o podieľanie sa na vypracovaní stratégie CLLD pre MAS Inovec vyplnením Ankety a Projektových zámerov a ich zaslanie na info@masinovec.sk čítať viac

 • Zápisnica zo stretnutia podnikateľov k stratégii CCLD – Miestnej akčnej skupiny /MAS/ Inovec

  15.10.2015 - MAS Inovec usporiadala stretnutie podnikateľov k staratégii MAS Inovec, ktoré otvoril podpredseda MAS Ing. Ľubomír Gajdoš... čítať viac

 • Miestna akčná skupina /MAS/

  15.10.2015 - Miestna akčná skupina /MAS/ je partnerstvo verejného, súkromného a neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, podnikateľov, neziskových združení, aktívnych občanov, ktorí sa snažia napomáhať rozvoju územia. Je to zoskupenie verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv... čítať viac