Oznamy

 • 7. Ročník súťaže o “Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2017“

  18.04.2017 - Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do šiesteho ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. čítať viac

 • Výzva pre výrobcov kraslíc

  27.02.2017 - Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vyhlasuje 7. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov kraslíc, ktorá sa bude konať v dňoch od 29.marca 2017 do 27.apríla.2017 v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici... čítať viac

 • Výskyt vtáčej chrípky u hydiny a iného voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky

  22.02.2017 - Ministerstvo vnútra SR vydalo usmernenie (SKR-20-2/2017), ktoré je zamerané na realizáciu preventívnych opatrení. Vždy je potrebné dodržiavať nariadené veterinárne opatrenia a dodržiavať zákazy vydané príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. čítať viac

 • AGROKOMPLEX 2016

  22.08.2016 - V piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná skupina Inovec zúčastnila, v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy AGROKOMPLEX 2016 v Nitre. Vo svojom stánku prezentovala atraktivity regiónu, na ktorom MAS Inovec pôsobí. čítať viac

 • Zber projektových zámerov

  15.10.2015 - Prosíme občanov o podieľanie sa na vypracovaní stratégie CLLD pre MAS Inovec vyplnením Ankety a Projektových zámerov a ich zaslanie na info@masinovec.sk čítať viac