Zrušenie výzvy IROP-CLLD-ACU4-512-003

Pridané 31.12.2021 Späť

Oznam pre žiadateľov: ku dňu 31.01.2022 plánujeme zrušiť výzvu IROP-CLLD-ACU4-512-003, hlavná aktivita D1 - Učebne základných škôl. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu D1 - Učebne základných škôl. Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na hlavnú aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.