Predčasné uzavretie výzvy - A1 - Podpora podnikania a inovácií

Pridané 24.10.2022 Späť

Informujeme žiadateľov, že ku dňu 10.11.2022 bude predčasne ukončená výzva IROP-CLLD-ACU4-511-001.

Informácia pre potenciálnych žiadateľov:  plánujeme predčasne uzavrieť Výzvu A1- Podpora podnikania  a inovácií s kódom: IROP-CLLD-ACU4-511-001, z dôvodu významnejším zmien vo výzve a v jednotlivých prílohách. Na aktivitu A1 – Podpora podnikania a inovácií, bude vyhlásená nová výzva  s novými podmienkami!