Výzva IROP-CLLD-ACU4-511-001

Pridané 20.05.2021 Späť

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Inovec vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-ACU4-511-001

Dátum vyhlásenia:  21.5.2021

Výzva bola predčasne uzavretá ku dňu 10.11.2022

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.06.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hod. kole je 200 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2021.
 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 30.09.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hod. kole je 200 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.12.2021.
 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 31.12.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 4. hod. kole je 200 000 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.03.2022.
 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené dňa 31.03.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená 1 ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 5. hod. kole je 164 255,50 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.06.2022.
 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené dňa 30.06.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 6. hod. kole je 164 255,50 €.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.09.2022.
 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-ACU4-511-001.
Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené dňa 30.09.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 7. hod. kole je 164 255,50 €.