Aktuálna výzva pre podnikateľov (kód výzvy: IROP-CLLD-ACU4-511-005)

Pridané 09.01.2023 Späť

Informujeme Vás, že 11.11.2023 bola vyhlásená nová výzva pre podnikateľov z územia MAS Inovec. Dňa 2.1.2023 bola výzva Aktualizovaná a otvorená bude až do vyčerpania celkovej alokácie. Hodnotiace kolá budú uzatvárané ku koncu každého kalendárneho mesiaca. Informácie ohľadom aktuálnej výzvy nájdete na https://www.masinovec.sk/projekty/vyzvy-mas/vyzva-irop-clld-acu4-511-005/. Pre bližšie informácie ohľadom jednotlivých príloh a disponibilnej alokácie, oprávnenosti výdavkov a pod. nás neváhajte kontaktovať.