Aktuálna výzva pre obce (kód výzvy: IROP-CLLD-ACU4-512-006)

Pridané 20.02.2023 Späť

Informujeme všetky obce z územia MAS Inovec, že dňa 13.1.2023 bola vyhlásená výzva v rámci IROP s novými podmienkami. Následne bola dňa 18.1.2023 aktualizovaná. Hodnotiace kolá budú uzatvárané ku koncu každého kalendárneho mesiaca. Informácie ohľadom aktuálnej výzvy nájdete na https://www.masinovec.sk/projekty/vyzvy-mas/vyzva-irop-clld-acu4-512-006/. Pre bližšie informácie ohľadom jednotlivých príloh a disponibilnej alokácie, oprávnenosti výdavkov a pod. nás neváhajte kontaktovať.