Podporné dokumenty pre prijímateľa – IROP

Pridané 12.09.2022 Späť

Žiadosť o platbu a pokyny k vyplneniu ŽoP


Zoznamy príloh

V súboroch na stiahnutie nájdete zoznam všetkých príloh, ktoré je potrebné predložiť so žiadosťou o platbu alebo s monitorovacou správou pre prijímateľov v rámci IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

V prípade otázok kontaktujte MAS.


Schéma minimálnej  pomoci na podporu mikro a malých podnikov


Vzor Zmluvy o príspevok - verzia 2.0


Povinnosti užívateľa - Publicita projektu