Projekt Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verenej správy

Pridané 23.01.2019 Späť

Miestna akčná skupina (MAS) Inovec sa zapojila do spoločného projektu.

Projekt pod názvom „ Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verenej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie, Inovec“ bol podporený Ministerstvom vnútra SR, operačný program Efektívna verejná správa. Súhrnný analytický materiál bude spracovaný na základe dotazníkov pre samosprávy a verejnosť. pozostáva z niekoľkých etáp, a to: úvodná a záverečná konferencia, monitoring, príprava podkladov, zber údajov, prieskum verejnej mienky, pracovné workshopy, hodnotenie – analýza súčasného stavu, spracovanie návrhov a riešení a napokon predstavenie modelu implementácie do praxe.