Podpora mladých filmových talentov v rámci Česko-Slovenskej cezhraničnej spolupráce

Pridané 01.03.2021 Späť

Mas Inovec úspešne ukončila ďalší projekt, kde sa ako partner podieľala na príprave a natáčaní vidí, ktoré majú za úlohu vytvoriť pozvánku na územia MAS Inovec a územie Zlínskeho kraja. Projekt bol zastrešený Strednou školou filmovou, multimediálnych a počítačových technológií zo sídlom v Zlíne. Na príprave, natáčaní a strihu videa sa podieľali študenti partnerskej školy mládežníci z územia MAS Inovec. Projekt sa realizoval vďaka podpore EÚ z Programu INTERREG V-A (SR-ČR) – Fond malých projektov.