Mariášový turnaj

Prebieha 01.08.2015 Opatovce Späť

Dňa 1.8.2015 sa v Opatovciach konal 2. ročník mariášového turnaja vo volenom hranom systémom 3 kola klasicky + 2 kola švajčiarskym systémom. Turnaj mal zastúpenie z rôznych kútov Slovenska ako napr. Levice, Martin, Bratislava, Partizánske, Máňa, Orlové, Dolný Lopašov atď. Turnaja sa zúčastnilo 48 hráčov. Víťazom sa stál Minároviech Emil z Veľkých Bieroviec, ktorý získal 25 bodov. Na druhom mieste skončil Beňačka Jozef z Partizánskeho ( 23 bodov ) a na treťom mieste skončil Šuška František z Dubnice nad Váhom ( 21 bodov ). Poďakovanie patrí pani starostke Janke Horňakovej, Pavlovi Janásovi, pohostinstvu Róberta Repku, Jankovi Dohňanskému, potravinám pani Opačitej a hasičom z Opatoviec.