Zber projektových zámerov

Pridané 15.10.2015 Späť

Prosíme občanov o podieľanie sa na vypracovaní stratégie CLLD pre MAS Inovec vyplnením Ankety a Projektových zámerov a ich zaslanie na info@masinovec.sk

Kliknutím na obrázok zobrazíte veľký náhľad.