Predčasné ukončenie výzvy na Aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Pridané 24.10.2022 Späť

Informujeme žiadateľov, že ku dňu 10.11.2022 bude predčasne ukončená výzva IROP-CLLD-ACU4-512-002.

Na aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, bude vyhlásená nová výzva s novými podmienkami!

Informácia pre potenciálnych žiadateľov:  plánujeme predčasne uzavrieť Výzvu s kódom IROP-CLLD-ACU4-512-002 na aktivitu B2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach z dôvodu významnejších zmien vo výzve a v jednotlivých prílohách. Najdôležitejšou zmenou je, že bude možné začať realizáciu aktivít projektu od momentu predloženia ŽoPr na MAS.