LEADERFest

Pridané 24.05.2019 Späť

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Inovec sa zúčastnili akcie

LEADERFest

ktorý sa konal v Českej republike v termíne 22 – 24. 5. 2019 v Žatci (Ústecký kraj)

Tento 3-dňový festival má už niekoľkoročnú tradíciu v ČR a vždy ho organizuje iná MAS – v roku 2019 ho organizovala MAS Vladař & Valeč. Cieľom LEADERFestu bolo prezentovať úspechy MAS a prístupu Leader nielen pre iné MAS, ale aj pre širokú verejnosť. Okrem iného poskytol jedinečnú príležitosť aj pre sieťovanie, získavanie partnerov do spoločných projektov.

Tento rok sa téma týkala metódy LEADER – včera, dnes a zajtra. Program sa zameriaval na aktuálne témy – diskusie o SMART Village (Inteligentné obce), o koncepte MAS ako inovačných brokerov, ďalej v rámci programu prebiehali 2 paralelné bloky o 5 príkladoch inšpiratívnych LEADER akciách v MAS v oblasti podnikania, sociálnej, vzdelávacej a energeticko-environmentálnej..

Miesta konania boli:

  1. Stará papírna, Regionální muzeum K. A. Polánka (depozitář), Volyňských Čechů 733, Žatec (program ve středu, čtvrtek)
  2. Chmelařský institut, s. r. o., Kadaňská 2525, Žatec (program ve středu)
  3. Galerie Sladovna (program ve čtvrtek)
  4. Městské divadlo (program ve čtvrtek)
  5. Kulturní dům Moskva (večerní program ve čtvrtek).