Zástupcovia samospráv mas inovec workshopovali na čertove

Pridané 28.09.2018 Späť

Miestna akčná skupina Inovec realizovala v Lazoch pod Makytou v dňoch 27. a 28.9.2018 workshop s názvom „Analýza súčasného stavu procesov verejnej správy v členských obciach Miestnej akčnej skupiny Inovec“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia členských samospráv MAS Inovec a odborný personál projektu. Workshop bol realizovaný ako jedna z aktivít rozsiahleho projektu, ktorý realizujú 3 Miestne akčné skupiny (Strážovské vrchy, Inovec a Naše Považie) v spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčína, Katedrou politológie.