MAS Inovec úspešne zrealizovala mládežnícku výmenu ERASMUS+

Pridané 31.05.2019 Späť

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže – Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu podporila Miestnej akčnej skupine Inovec projekt č.2018-3-SK02-KA105-001923 pod názvom AKTIVIZUJ SA NA VIDIEKU.

V termíne od 12. do 19. Mája 2019 sa uskutočnila mládežnícka výmena v rámci projektu „Aktivizuj sa na vidieku“, ktorý bol podporený z programu ERASMUS+. Výmeny sa zúčastnilo 30 mládežníkov zo Slovenska a Českej republiky vo veku 14 – 25 rokov. Slovenskí mládežníci boli študenti z územia a okolia MAS Inovec a česká skupinka bola z územia MAS Luhačovské ZálesíMAS Krajina Srdce.

Cieľom výmeny bolo zvýšiť záujem mladých ľudí o miestne dianie a okolie v ktorom žijú. Nájsť riešenie na súčasné problémy vidieckej mládeže a motivovať ich pre aktívne občianstvo. V krásnej prírode Jasenskej doliny absolvovali mládežníci školiace aktivity s využitím prvkov neformálneho vzdelávania, ktoré im pomohli rozvíjať ich kreativitu a podnikavosť zameranú na rozvoj vidieka. Aktivity zahŕňali množstvo workshopov, diskusií, energizérov, teambuildingu, brainstormingu, skupinovej práce a rolových hier. Práca v skupinách, ako aj rôznorodosť jej zloženia v súvislosti s vekom, pohlavím, kultúrnym a sociálnym prostredím, bola príležitosťou pre budovanie tolerancie a sociálneho rozvoja zúčastnených mládežníkov. Účastníkom bol poskytnutý priestor na sebarealizáciu a prezentáciu svojich návrhov na riešenie danej problematiky, priestor pre diskusiu a záujem o názor mládežníkov vytváral podmienky pre osobnostný rozvoj každého účastníka. Na výmene nechýbali taktiež interkultúrne večery, t.j. prezentácia tradícií, zvykov a regiónu, kde účastníci predstavili svoj kraj, navarili tradičné jedlo, zatancovali, zaspievali, zahrali na hudobných nástrojoch a postarali sa o program všetkých zúčastnených.

Na záver výmeny mládežníci konkretizovali niekoľko projektových ideí, ktoré by chceli zrealizovať vo svojej obci a mohli tak motivovať vidiecku mládež k tomu, aby neodchádzali z vidieka a vytvorili priestor pre ich sebarealizáciu (letné kino, filmové leto, zelená obec, organizovanie kultúrnych podujatí – pomoc obci, združenie mladých dobrovoľníkov, projekt infostánok - turistika, športové aktivity pre mladých a pod.). Dané projekty boli na záver výmeny predstavené prizvaným zástupcom samospráv a spoločne boli hľadané možnosti na ich realizáciu. Všetci zúčastnení obdŕžali certifikát Youthpass, ako doklad o absolvovaní neformálneho vzdelávania. Účasťou na aktivitách získali mládežníci nové kompetencie, ktoré im napomôžu pri ďalšej realizácii v rozvoji svojho vidieka.

Udržateľnosť projektu vidíme hlavne v priateľstvách, ktoré si vytvorili mládežnícke skupiny medzi sebou a budú spoločne v dobrom spomínať na pekné chvíle, kedy sa od seba navzájom mohli niečo naučiť.