Projekty

  • Animácie MAS Inovec

    Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka 2014-2020, podpísalo s Miestnou akčnou skupinou Inovec Zmluvu o poskytnutí NFP na projekt pod názvom "Animácie MAS Inovec". čítať viac

  • Zástupcovia samospráv mas inovec workshopovali na čertove

    Miestna akčná skupina Inovec realizovala v Lazoch pod Makytou v dňoch 27. a 28.9.2018 workshop s názvom „Analýza súčasného stavu procesov verejnej správy v členských obciach Miestnej akčnej skupiny Inovec“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia členských samospráv MAS Inovec a odborný personál projektu. čítať viac

  • Spracovanie stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Inovec

    Predmetom projektu bolo vykonávanie aktivít súvisiacich s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. Predmetom projektu bolo formovanie územia pripravujúceho sa na implementáciu nástroja CLLD. čítať viac